W Ognisku Muzycznym "Andante" obowiązuje stała opłata miesięczna.
Termin płatności - do 7 - go dnia każdego miesiąca z góry.
CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2021 r.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

1 raz w tygodniu :

150 zł za miesiąc  ( 4 lekcje po 30 minut )
210 zł za miesiąc  ( 4 lekcje po 45 minut )
270 zł za miesiąc  ( 4 lekcje po 60 minut )

2 razy w tygodniu :

300 zł za miesiąc  ( 8 lekcji  po 30 minut )
420 zł za miesiąc  ( 8 lekcji  po 45 minut )
540 zł za miesiąc  ( 8 lekcji  po 60 minut )

ZAJĘCIA W PARACH:

2 osoby na lekcji -   170 zł / osoba - za miesiąc   ( zajęcia raz w tygodniu po 45 minut ) -  nie dotyczy instrumentów klawiszowych
2 osoby na lekcji -   200 zł / osoba - za miesiąc   ( zajecia raz w tygodniu po 60 minut ) -  nie dotyczy instrumentów klawiszowych

Obowiązuje opłata wpisowa w kwocie 50 zł i nie jest odliczana od czesnego. Należy ją uiścić na pierwszej lekcji. 
Opłata nie dotyczy uczniów, którzy kontynuują naukę.